(Tiếng Việt) ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ “DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


Detail
(Tiếng Việt) ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH – X Y DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN (TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC Y TẾ VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN 2003-2006)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


Detail

Center for Community Health and Injury Prevention