Giới thiệu/ About us

CCHIP được thành lập từ năm 2004, được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép, trở thành một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận, chuyên thực hiện các hoạt động nghiên cứu và cung cấp dịch vụ y tế công cộng nhằm góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Center for Community Health and Injury Prevention (CCHIP) was established in 2004 under the Ha Noi Department of Science and Technology. It is a non-profit and non-governmental organization (NGO), conducts public health research and services with a mission to improve community health for a better future.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  / Key  members of CCHIP

Họ và Tên/ Full name

Chức vụ/ Position

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu

Assoc. Prof. Dr. Thu (Mrs.)

Giám đốc / Director

Nguyên giảng viên ĐH Y Hà Nội

Former professor of Hanoi Medical University

PGS. TS. Nguyễn Huy Nga

Assoc. Prof. Dr. Nga (Mr.)

Phó Giám đốc / Deputy Director

Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (VIHEMA)

Former DG of Health Environment Management Agency

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Tú      

Assoc. Prof. Dr. Tu (Mrs.)

Phó Giám đốc / Deputy Director

Nguyên Phó Cục trưởng VIHEMA

Former Deputy Director of VIHEMA

ThS. Tô Thị Liên

MPH. Lien (Mrs.)

Phó Giám đốc thường trực / Deputy Director

Environmental health researcher/ coordinator

GS. TS. Nguyễn Khắc Hải

Prof. Hai (Mr.)

Chuyên gia SKMT – SKNN

Environmental and Occupational health expert

PGS. TS. Lê Thị Song Hương   

Assoc. Prof. Dr. Huong (Mrs.)

Chuyên gia Sức khỏe môi trường

Environmental health expert

TS. Nguyễn Thị Toán

PhD. Toan (Ms.)

Chuyên gia Sức khỏe nghề nghiệp

Occupational health expert

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Ngà 

Assoc. Prof. Dr. Nga (Ms.)

Chuyên gia Sức khỏe nghề nghiệp

Occupational health expert

ThS. Nguyễn T. Thu Huyền            

MPH. Huyen (Mrs.)

Nghiên cứu viên YTCC                                          

Public health researcher

CN. Dư Quang Thành

BPH. Thanh (Mr.)

Cán bộ truyền thông

Communication officer

CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai 

BPH. Mai (Mrs.)

Cán bộ Dịch tễ – Thống kê

Epidemiological and statistic officer

ThS. Nguyễn T. Thanh Vân 

MPH. Van (Mrs.)

Cán bộ nghiên cứu sức khỏe môi trường

Environmental health research officer

CN. Nguyễn Thị Hồng Thanh

BA. Thanh (Mrs.)

Kế toán trưởng

Chef Accountant

CN. Nguyễn Thị Phương

 

BPH. Phuong (Mrs.)

Cán bộ nghiên cứu dịch tễ

Epidemiological research officer

CN. Quách Thu Huyền

BPH. Huyen (Ms.)

Cán bộ phụ trách số liệu

Data management officer

CN. Bùi Thu Hằng

BPH. Hang (Ms.)

Cán bộ dự án

Project officer

CN. Trần Thị Khuyên

BPH. Khuyen (Ms.)

Cán bộ dự án

Project officer

CN. Đỗ Đình Hiếu

BPH. Hieu (Mr.)

Cán bộ dự án

Project officer

 

Ngoài ra, CCHIP còn hình thành mạng lưới cộng tác viên, chuyên gia tư vấn trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, được ký hợp đồng tham gia thực hiện theo từng dự án, gói thầu liên quan.