Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và Phòng chống chấn thương
Địa chỉ: Phòng 302, số 6 phố Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2: Phòng 407, Khu tập thể B3 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 243 759 2254
Email: cchip.hnvn@gmail.com
Website: cchiphnvn.org

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và Phòng chống chấn thương