Lĩnh vực chuyên môn / Areas of Expertise

  1. SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU / Environmental health and Climate change
  2. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP / Occupational Safety and Health
  3. DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM, HIV/AIDS / Communicable diseases, HIV/AIDS
  4. HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG/ HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ / Preventive medicince system, HMIS
  5. DỊCH VỤ Y TẾ – XÃ HỘI / Social and health services
  6. AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ / Road safety