Liên hệ / Contact

THÔNG TIN LIÊN HỆ / Contact information

Địa chỉ / Address: 

Văn phòng 1: Phòng 407 nhà B3 Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Office 1: Room 407 Block B3 Trung Tu, Trung Tu ward, Dong Da district, Hanoi

Văn phòng 1: Phòng 302 nhà A4 số 6 Hàng Cháo, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Office 2: Room 302 Block A4 – No. 6 Hang Chao, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi

Điện thoại/ Phone: (+84) 243 759 2254          Fax: 043 759 2254 

Email: cchip.hnvn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/cchip.hnvn/